Plastik İmalat Sözlüğü

Şişeler parizon’dan şişirilerek ona göre daha küçük kapasiteli bir şekle getirilir.Sonuç , duvar kalınlığı daha büyük bir şişe olur çünkü daha küçük bir şişe şekli için daha fazla plastik kullanılmıştır.


Şişe veya kavanozun tepesindeki açıklık.


Ötesinde uygulanan maddenin sürekli bozulmaya yol açan nokta


Plastiğin oksitlenmesini engellemek ya da asgariye indirmek için plastik reçineye atılan bir tür kimyasal


Plastik şişenin yüzeyine uygulanan ya da şişenin yapıldığı maddeye karıştırılan bir kimyasaldır.Görevi şişenin yüzeyine tozu çeken ve toz tutan elektrostatik şarjların birikmesine karşı şişe yüzeyini daha az hassas hale getirmektir.


Şişenin boyun kısmında vidalı kapağı tutması için arasız çıkan burgu


Bozulmaya veya ambalaj materyalinden içeri nem ve başka elementlerin(oksijen veya diğer gazlar) girmesine karşı koruma


Nüfuza karşı direnç sağlayan bir yüzey kaplaması


Genellikle üretimde pilot olarak kullanılan tek çukurlu bir kalıp


Bir şişenin açılışını oluşturan,ve özel kapağını barındıran plastik.Boyunun, kapağın oturduğu dişlileri,tırnakları veya taşıyan ve mühürleme yüzeyini barındıran kısmıdır.
 


Boyun bölgesinin aşağısındaki kapağın oturduğu plastiğin yakası


Şişenin kesitlerinin bitişi oluşturmak için azaldığı kısım.


Bir şişe ve kavanozun kapak veya tıpayı tutan yerinin şekli ve boyutu.Alpha çevir-aç kapaklar için devamlı dişli boyunlar ve Hinge-Guard boyunlar yapar.Özelliklerdeki ilk rakamlar boyun çapı,ikinci rakamlar ise dişli(vida) boyutudur.


Boyunu ve bitişi oluşturan kalım montajının bir parçası.boyun halkası olarak da anılır.


Kalıp ekipmanının şişenin bitişini oluşturan kısmı.


Bir maddenin verilen işlemler veya kullanma şartları altında kendi şeklini muhafaza etme yeteneği.


Bilgisayar destekli Tasarım


Bilgisayar destekli kalıplama


(Çocuk koruma) der ki bir ambalaj U.S. Tüketici-ürün güvenliği Komisyonu testinden geçmelidir.


Bir plastik parçanın bazı kimyasalların etkisi veya baskısı altındaki duyarlılığı


Kalıptaki ovuğun etrafında ,ekstruzyon şişirme kalıplama işleminde kalıp parisonun çevresini kapayınca parçayı tıkayan ve fazla materyali ayıran kalkık bir uç.
 


Alpha’nın dar boyunlu şişeleri 20mm özel bitişden başlar, 28mm devamlı vidalı kapamaya kadar çeşitlernir.Dar boyunlu şişeler en iyi sıvılar ve losyonlar ,yani dökülebilen ve pompalanabilen ürünler için uygundur.
 


Şişenin üzerine kalıbın iki yarısının bitişte birleştiği çizgi


Devamlı vidalı tiplerde ,C/T kapağın geldiği plastik spiraller çevirmelidir.Değişik C/T kapama tiplerinde değişik sayılarda dişli özellikleri bulunur.
 


Bir kabın belirlenmiş bir içeriği içermesi için doldurulması gereken seviye.


Kalıbın kapağın içindeki vida dişleri gibi iç şekillendirmeye yarayan kısmı.
 


Muntazam bir alttan kesme dudak yüzeyine sahip damlamadan dökmeye olanak sağlayan bir şişe bitişi.


Bir süreçteki tekrar eden operasyonların bütünüdür.Kalıplamada döngü zamanı,bir döngüdeki belirli bir noktadan diğerindekine geçen zamandır.


Şişenin kalınlığı,genelde iç yan duvarlardan ölçülür.Alpha geliştirilmiş güç ve baskıı için bazı ağır-duvar modellerde şişeler üretir.
 


Basınç altında erimiş veya sıvılaştırılmış plastiğin bir silindirden istenilen şekildeki soğutulmuş kalıba zorlandığı bir kalıplama işlemidir


Şişirilecek parisonun enjeksiyon kalıbından çıkarıldığı bir şişirme kalıplama işlemidir


Şeffaf ambalajda seviyenin görülebilir olduğu özel bir seviyeye kadar dolum
 


Şişenin vücudunun etiket yapıştırılabileceği düz kısmı.


Her iki parçanında esnek menteşe ile bağlandığı iki parçalı kapama sistemi.Bir parçası şişenin,tüpün veya kavanozun dişlilerle bağlanmasını sağlarken,diğeri kapatma mekanizmasını sağlar.
 


Kalıba dilme hattında eklenen plastik,bu bölüm bitmeden önce geri alınır


Polietilen için solventlere ve nonpolar(kutupsuz) materyallere karşı bariyer özelliklerini geliştiren bir yüzey muamelesidir.
 


Bir palete sığabilen çok geniş kolilere verilen isim.( 45Óx 33Óx 51Ó) .Palet boylarına ve müşteri ihtiyaçlarına göre çeşitleri bulunmaktadır.


Bir gazın bir maddeye nüfuz etme yeteneğidir.Gaz geçişine izin veren maddelere geçirgen denirken,gaz geçişine direnen veya izin vermeyen maddelere gaz bariyer özelliğine sahip denir.
 


Katı,sert ve güçlü doğal rengi süt beyazı olan bir reçinedir.HDPE çatlamaya,darbeye ve erimeye karşı iyi bir direnci vardır.HDPE renk vermesi kolaydır.


(DMF)Yiyecek ve İlaç İdaresine sunulan ,insan ilaçlarını içerki olarak kabul edebilecek ambalajların üretim süreçleri,safhaları,operasyonları ile ilgili detaylı ve güvenilir bilgileri içeren dosyadır.
 


(Aynı zamanda menteşe-siperi de denir)
Esnek menteşe ana gövde ile fiske tepeli kapak kısmını birleştirmek için kullanılır.Tüketiciler J-kapak ile kapamayı,kapağın üst kısmıyla alt kısmını bağlayan plastik ipi çıkararak açar.Bu tipte kapama aynı zamanda şişenin daha önceden açılmamış olduğunun da kanıtıdır.


Şişenin boynunda içeriğin ulaştığı seviye ile kapak arasında kalan boşluk.Bu boşluk ürünün ambalajlandıktan sonra ısınma veya başka bir aksiyona bağlı olarak genişlemesine karşı bırakılır.Kafa boşluğu,aynı zamanda nakliye için plastik şişe ve kavanozlarla doldurulan oluklu mukavva için de kullanılır.


Belirlenen bir ürün miktarı için kabın içindeki boşluk miktarı.Bir şişenin normal hacmi (genelde cc,ml,ons veya gramla ölçülür).Bir şişe standart kapasitesine kadar doldurulduğunda genelde içerik omuz hizasına gelir.


Kalıplanmış parçanın yüzeyinde birleşen iki plastiğin akımıyla oluşan görülebilir çizgi.
 


Şişenin taban kısmındaki kabartmalı(girintili) yazılardır,şişelerin doldurulmasında ve hizalanmasında kolaylık sağlar


Enjeksiyon kalıplamada,plastik eriyiği enjeksiyon noktasından alıp çeşitli kovuklara dağıtan geçide verilen ad.
 


Boyun bitişinin etrafına kaynatılmış,bileşenin mühürleme yetkinliklerini artırmak için tasarlanmış materyalin boncuğu.
 


Bir şişe veya başka şekle sokulmak için şişirilmek üzere yüksek yoğunluklu polietilene yerleştirilecek,çekilmiş sıcak plastik tüp
 


Polymerized Lactic Acid , Polylactide, NatureWorks® tarafından üretilmiş mısır tabanlı ,plastik kap kalıbı haline getirmek için daha az enerjiye ihtiyaç duyan bir maddedir.Çok çeşitli şişe,kap,tepsi,film ve diğer ambalaj şekillerine girebilir.PLA imalatı ,diğer plastilerden %68 daha az fosil yakıt kullanır ve dünyanın ilk Sera-gazı-nötr polimeridir.


Plastiklerin orijinal kalıplanmış hallerine geri dönme eğilimi
 


İmalat safhasında esnekliği artırmak için katılan bir materyal.


En yaygın termoplastik polyster.PET sert,güçlü ve boyutsal olarak sabit bir maddedir ve çok az su emer.İyi seviyede alkol,solvent ve gaz bariyerleri ve kimyasal direnci vardır.Aynı zamanda yağa karşı da iyi bariyer özellikleri vardır ve katı ve doğal olarak kristal şeffaftır.


Final kalıbı hakkında bilgi sahibi olmak için genellikle hafif-döküm alaşımlardan veya yapay reçineden yapılmış, basitleştirilmiş kalıp yapısı


Normal şeffaf bir plastiğin sisli veya bulutlu görünümü.
 


PET’e gaz bariyeri özelliklerini geliştiren ve hafif siklet kaplara imkan sağlayan saran veya PVDC film uygulanır.


Şişirme kalıplama operasyonunda parison’u kalıptaki şekle getirmek için gerekli basınc.
 


Kıcak plastik yarı erimiş tüpün (parison) kalıbın iki yarısının arasına yerleştirilerek ,istenilen şekle göre şişirilmesi işlemidir.Bu kabın gaz bariyerini,katılığını,şeffaflığını ve darbeye dayanıklılığını ektruzyon(çektirme) kalıplamaya göre daha iyi geliştirir; ve sonuç olarak kabın ağırlığı da düşürülmüş olur.
 


Tekrar tekrar ısıtılarak yumuşatılan ve soğutularak sertleştirilen materyal,genellikle kapaklar için kullanılır.
 


Bir plastik tabakanın yumuşayıp katlanılabilir hale gelinceye kadar ısıtılması metodu.Daha sonra bu tabakaya istenilen şekil vakum,basınç ve mekanik yardım kullanılarak verilir.
 


Termoplastik reçineye katıldığında UV ışınlarını seçerek emen ve olası fiziksel veya kimyasal değişiklikleri asgariye indiren her türlü kimyasal bileşen.
 


Plastik reçineye eklenen UV ışınlarını emen ve zararlarını önlemeye yardımcı olan dolayısıyla plastiğin ömrünü uzatan kimyasal. Tinuvin bileşenleri bir örnektir.
 


Birim hacme düşen ağırlık,genelde gr/cm3 olarak belirtilir.


Bir plastiğin yüzeyini değiştirerek mürekkep,,lake,yapıştırıcı uygulanır hale getirme işlemi


Yukarı